Obecní knihovna Vlkov
Naposledy aktualizováno: 18.01.2019 08:41:34

V současné době je knihovna umístěna v budově bývalé školy ve Vlkově čp. 7 v 1. poschodí. Čtenářům je k dispozici 4000 knih. Mají možnost bezplatné výměnné výpůjční služby ze střediskové knihovny v Jaroměři. Knihovna je vybavena počítačem připojeným na internet pro veřejnost, multifunkčním zařízením (tiskárna – kopírka – skener), počítačem a tiskárnou pro potřeby knihovnice.Z historie


Založení knihovny ve Vlkově


V běžném životě se často setkáváme se službami, které bereme jako samozřejmost a nezabýváme se tím, jak vznikly. Když budeme pátrat v historii obce Vlkova, zjistíme, že i pojem „knihovna ve Vlkově“ má svou zajímavou minulost. 


Organizované půjčování knih má v naší obci tradici. Ta sahá až do roku 1896, kdy byla u nás založena spolková knihovna. Stalo se tak na členské schůzi Sokola dne 31. prosince 1896. „Sokol“ byl ve Vlkově založen 11. října 1896. O těchto událostech nás celkem podrobně informuje Pamětní kniha tělocvičné jednoty „Sokol“ Vlkov. Můžeme se tam dozvědět o tom, kdo tehdy spolkovou knihovnu založil, jaké knihy si mohli první čtenáři půjčit, i kdo byl prvním knihovníkem. Je zde zmínka, že knihovnu podporovali i lidé, kteří nebyli členy Sokola. Tato kronika je mimo jiné velice autentickou historickou sondou do běžného života venkovského lidu z dob rakouského mocnářství. Odráží se zde velice pokrokové myšlenky tehdejšího českého venkova, které jsou známkou vysokého stupně národního uvědomění. Založení Sokola se podle záznamu nezamlouvalo číbuzskému faráři, což plně koresponduje se všeobecně známými společenskými poměry a s úlohou katolické církve v Rakousku-Uhersku před 1. světovou válkou. Mezi klady té doby lze považovat skutečnost, že České země se vyznačovaly mimořádně vysokou gramotností 97%. Velkou zásluhu na tom měla školská reforma z konce 60 let 19. století.Pamětní kniha tělocvičné jednoty „Sokol“ Vlkov se zmínkami o založení knihovny (obal, předmluva, stránky 1–7, 17):


OBRÁZEK : 1_obal_sokol_kronika.jpgOBRÁZEK : desky_sokol_kronika.jpg


OBRÁZEK : 2_sokol_kronika_predmluva.jpg


OBRÁZEK : sokol_kronika_1.jpg


OBRÁZEK : sokol_kronika_2.jpg


OBRÁZEK : sokol_kronika_3.jpg


OBRÁZEK : sokol_kronika_4.jpg


OBRÁZEK : sokol_kronika_5.jpg


OBRÁZEK : sokol_kronika_6.jpg


OBRÁZEK : sokol_kronika_7.jpg


OBRÁZEK : kronika_sokol_17.jpg

          


 

 

 

 

 

 
Proces zabral 0.0076 sekund času a 0.7MB paměti.