Obecní knihovna Vlkov
Naposledy aktualizováno: 18.01.2019 08:41:34

 

Citát: „Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá.     

                                                                                        André Maurois

 

 

Zpráva o činnosti Obecní knihovny ve Vlkově - rok 2018

 

Milí čtenáři,

 

v roce 2018 se v naší knihovně zaregistrovalo 71 dospělých čtenářů a 21 dětí do 15 - ti let. Počet návštěvníků knihovny a návštěvníků pořádaných akcí knihovnou bylo 961. Počet vypůjčených knih byl 1238 a časopisů 201.

 

         V březnu proběhla revize knihovního fondu knihovnicemi z Jaroměře. Vybírat můžete ze 4 000 knih. V knihovně najdete knihy všech žánrů, máme i spoustu novinek. Stále zajišťuji pro registrované čtenáře i bezplatnou meziknihovní službu z knihoven Jaroměře, Černilova, případně ze Smiřic. Vyřizovala jsem i požadavek na knihu z našeho fondu knihovně v Jaroměři. Starším občanům nabízím donášku knih. Kdo navštěvuje knihovnu, ví, že pokud má o nějaký titul zájem, vždy se k němu dostane.

         Knihovna je umístěna v budově bývalé školy Vlkov čp.7 v prvním poschodí. Je otevřena každý čtvrtek od 15.30 - 18.30 hodin. Po dohodě je možné knihovnu navštívit i mimo výpůjční dobu.

 

Zápisné na rok 2019:

 

dospělí                  30,-Kč

důchodci                20,-Kč

studenti a děti        15,-Kč

 

         Co se nám podařilo, je úspěšná žádost o grant z knihovnického programu VISK 3 (veřejná informační služba knihovnám). Ministerstvo kultury poskytuje dotace provozovatelům evidovaných knihoven a v roce 2018 podpořilo z 269 projektů 250. Přidělená částka představuje max. 70% celkových nákladů, zbývajících 30% je žadatel povinen dofinancovat z vlastních zdrojů. K modernizaci technického vybavení knihovny byl zakoupen notebook, dataprojektor a promítací plátno. Dotace činila    14 000,-Kč. Na přechod z knihovního systému „Clavius do systému „Tritius REKS   12 000,-Kč. Jednou z podmínek pro získání finanční dotace je webová stránka knihovny, kterou si můžete prohlédnout na odkazu:

 

http://www.knihovnavlkov.webk.cz/

 

         Knihovna tento rok pořádala řadu akcí nejen pro registrované čtenáře. Tvořivá odpoledne pro nás obětavě vymýšlí, trpělivě ukazuje  a většinu materiálu k výrobě zajišťuje Andrea Šulcová. Chtěla bych ji tímto poděkovat. Letos jsme už v lednu vyráběli lapače snů, v únoru jsme háčkovali slepičky a kuřátka, v březnu jsme vyráběli velikonoční stromeček, v dubnu jsme začali plést z pedigu košíčky. Pletení z pedigu velice dobře umí Miluše Šafářová a tak nám ostatním také pomáhala.

         V květnu jsme opět pletli košíčky, v září podložky pod hrnce, v říjnu zvonečky a v listopadu jsme letos naposledy pletli buď zvonečky nebo svícny. V prosinci jsme stejně jako vloni vyráběli vánoční dekorace z přírodních materiálů a ostatních ozdob. Na prosincové tvoření nám přírodní materiál přinesla Renata Hynková a také několik již hotových svícnů, které zdobí kancelář obecního úřadu i knihovnu. Ke tvoření se scházíme v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vlkově. Vždy beru několik knih k nahlédnutí, inspiraci nebo vypůjčení.

         V únoru se konala přednáška poutníka Jaroslava Kudrnáče z Černilova o jeho cestě do Santiaga de Compostela. Pojmenována byla „Po Česku a Španělsku...až na konec světa. Bylo to moc zajímavé povídání a došlo i na spoustu otázek z řad posluchačů.

         Již tradiční čtení pro děti se uskutečnilo koncem června v historické třídě. Tento rok jsme četli Čapka - O pejskovi a kočičce. Předčítal Josef Hotový. Pro děti byla připravena tvořivá sada, kde vybarvovaly, sestavovaly a lepily pejska a kočičku. Tvořivá sada je vhodná pro mateřské a základní školy. Nabízí ji výrobní družstvo Krabičky, které splňuje kritéria sociálního podniku. Pro nás ho objevila Helena Rezková. Nadšené byly nejen děti, ale i rodiče.

         V prosinci ve spolupráci se zastupiteli obce se konala cestopisná přednáška o Islandu. Ondřej Pospíšil a Pavlína Havlová nám přiblížili jejich dobrodružné „pomalé cestování“íky starostovi Jiřímu Nepokojovi se             Milena Havlová, knihovnice.

vávající problémy časem vyřešídu.uzaplněné do posl, kdy strávili v zemi ledovců, sopek a tajemných vodopádů čtyři měsíce. Přednášku si nenechali ujít ani starosta obce Jaroslav Veverka a místostarosta Ondřej Tikovský. Podkroví obecního úřadu bylo zaplněné do posledního místa. Nechybělo ani občerstvení. Při této akci byl použit projektor získaný pomocí dotace.

         Přes léto jsem s pomocí metodiček z knihovny z Jaroměře i Náchoda              a zejména s účetní obce Věrou Dytrychovou aktualizovala Knihovní řád Obecní knihovny ve Vlkově, jehož přílohou je nově poučení o ochraně osobních údajů. Tento knihovní řád byl schválen zastupitelstvem obce na jeho zasedání 10. 9. 2018. Je k nahlédnutí na webových stránkách knihovny nebo přímo v knihovně. Knihovna nyní zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 známém jako GDPR. Proto by měl každý čtenář vlastnoručně podepsat souhlas s registrací (přihlášku), ve které je odkaz na knihovní řád - tím se zavazuje k dodržování knihovního řádu. Přihláška je tak vlastně smlouva mezi knihovnou a čtenářem.

         V září jsem prošla školením knihovního systému „Tritius REKS. Od začátku jsem měla problémy s nastavením programu, nenačítaly se všechny knihy, není v něm historie výpůjček. Díky tomu jsem musela vypůjčené knihy vracet v „Claviu a nové jsem půjčovala (pokud to šlo) v Tritiu. Online katalog nám začal fungovat až od listopadu. Zřejmě bude muset být opět provedena revize knih. Doufám, že se některé přetrvávající problémy časem vyřeší a „Tritius REKS bude dobře sloužit knihovně     a především čtenářům.

         Díky starostovi Jiřímu Nepokojovi se také podařilo zrekonstruovat sociální zařízení v přízemí školy.

         Ráda bych poděkovala všem, kteří se jakkoli podílíte na chodu knihovny. Děkuji za dary knih i časopisů. Do nového roku přeji jen samé dobré čtení.

 

         Těším se na setkávání s Vámi.

                                                                 Milena Havlová, knihovnice

 


                                   

Citát: "Knihy jsou nádobami ducha." Thomas Mann

 

Zpráva o činnosti Obecní knihovny ve Vlkově - rok 2017

 

Milí čtenáři,
v roce 2017 se v naší knihovně zaregistrovalo 75 čtenářů, z toho 24 do 15 let. Počet návštěvníků knihovny a návštěvníků akcí pořádaných knihovnou bylo 1 136. Vypůjčených knih 1 374 a časopisů 338 (vloni 162). Z čísel statistiky vyplývá, že čtenářů i návštěvníků přibývá, mírně klesl počet výpůjček knih a zdvojnásobil se počet vypůjčených časopisů. Vybírat můžete téměř z 4000 titulů knih. Pokud hledanou knihu nenajdete, zajišťuji meziknihovní výpůjční službu nejen z Jaroměře, ale nově i ze Smiřic nebo z Černilova. Pro starší občany nabízím donášku knih.

 

Knihovna je umístěna v budově bývalé školy Vlkov čp.7 v prvním poschodí. Je otevřena každý čtvrtek od 15.30 - 18.30 hodin. Po dohodě je možné knihovnu navštívit i mimo otevírací dobu.

 

Zápisné na rok 2018:
dospělí 30,-Kč
důchodci 20,-Kč
studenti a děti 15,-Kč

 

V lednu Český rozhlas Hradec Králové odvysílal krátkou reportáž o naší knihovně, kterou natočila a sestříhala redaktorka Jana Házová.
Od května jsme se začaly scházet jednou měsíčně v zasedací místnosti obecního úřadu k tvoření. Dříve se ženy setkávaly u draní peří, tak nám to přišlo jako dobrý nápad sejít se a něco hezkého vytvořit. Andrea Šulcová je ta, která má tvořivé nápady. My ostatní se těšíme, co nás čeká příště. Do konce roku jsme stihly vyrobit věneček z papírových ruliček, ozdobit ho papírovými květy, uplést z papírových ruliček košíček, vytvořit svícen na čajovou svíčku ze skleničky od jogurtu - obháčkováním, vyrobit vánoční atchworkovou kouli a vánoční dekoraci na stůl, což byl svícen z březových koleček, větviček, šišek a dalšího materiálu. Právě na poslední tvoření se k nám přidala mladší děvčata, která jsou moc šikovná. Při každém tvoření byla možnost si prohlédnout, inspirovat se nebo si zapůjčit knihy z naší knihovny. V letošním roce budeme v tvoření pokračovat. Všichni jste zváni, můžete se přijít i jen podívat nebo navštivte webové stránky knihovny. www.knihovnavlkov.webk.cz
V červnu se konalo již tradiční čtení dětem. Letos předčítala Helena Rezková. Děti si namalovaly obrázek nebo záložku do knížky a nakonec dostaly sladkou odměnu.


V červenci již podruhé místní Sokol pořádal "příměstský tábor". Děti z tábora si prohlédly knihovnu a v historické třídě si poslechly pohádku.


V září tři týdny po sobě, vždy ve výpůjční době probíhala v historické třídě burza knih. Prodej knih za symbolickou cenu, které čtenáři přinesli do knihovny a nelze je zařadit. Knihy ve třídě stále zůstávají, takže si ještě můžete přijít vybrat. Některé jsem věnovala na charitu, další do nemocnice. Stále si myslím, že použitelné knihy do sběru nepatří.


Jsem moc ráda, že v knihovně máme nová okna. Všem, kteří knihovnu podporujete bych ráda poděkovala.


Koncem roku 2017 zemřel Josef Veverka, který byl dlouholetým knihovníkem Obecní knihovny ve Vlkově. Půjčoval knihy neuvěřitelných 40 let. I díky jemu máme ve fondu knihy, které by ostatní knihovny ocenily.


Z novinek knihovny namátkou vybírám. Nesbo Jo - Žízeň, Hartl Patrik - Okamžiky štěstí, Pilátová Markéta - S Baťou v džungli, Hofmann Corinne - Dívka se žirafím krkem (pokračování Masajky), skvělý cestopis Dršata Jaroslav - Na kole do Jeruzaléma, Váňová Magda - Já hlupák. Pro děti a mládež od Sodomky Martina - Jak si postavit dům, Jak si postavit auto a Jak si postavit železnici, od Roalda Dahla - Matylda, Zuzany Pospíšilové - Knihovnické pohádky, Gabriely Jakoubkové - Houbařský slabikář, který ilustrovala Štěpánka a Kateřina Kostková z Vlkova a mnoho dalších neméně zajímavých titulů. Je jen na Vás, jestli je využijete.

 

Těším se na setkávání s Vámi.
                         

                                                   Milena Havlová, knihovnice

 


 

 

 

 

 

                               Citát:„Knihy jsou klidní a spolehliví přátelé."
                                                                            Victor Hugo

 

 

Zpráva o činnosti Obecní knihovny ve Vlkově – rok 2016

 

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
čas utíká a já s radostí píši již desátý příspěvek do ročenky. V roce 2016 naše knihovna pořádala několik akcí. Začátkem května jsme s dětmi ke Dni matek vyráběli ze starých letáků srdíčka. Na rukodělné práce se už poněkolikáté osvědčila Andrea Šulcová. Při vyrábění jsem předčítala pohádky.
Koncem června se konalo již tradiční předprázdninové čtení dětem. Tentokrát se čtení ujala místostarostka Alena Bartošová. Děti si namalovaly obrázek nebo záložku do knížky a poté sehrály krátké představení pohádky O veliké řepě. Na závěr dostaly sladkou odměnu.
18. července navštívily knihovnu děti z „příměstského tábora" pořádaného místním Sokolem. V budově bývalé školy, v historické třídě si kreslily a poslouchaly pohádky, které moc pěkně předčítal Daniel Bartoš.
8.září se v knihovně uskutečnila prezentace a autogramiáda knihy Miloše Konečného "Po stopách obchodníků, řemeslníků, hospodských a rolníků v minulém století i dávnějších dobách ve Vlkově, v Rasoškách a v Habřině". Kniha byla vydána díky finanční podpoře obce a do každého čísla popisného byl určen jeden výtisk zdarma. Kdo ještě nemáte knihu doma a máte o ni zájem, je možné si ji ve výpůjční době v knihovně vyzvednout.


19. října děti z rasošské školy navštívily vlkovskou knihovnu. Seznámily se s její činností, způsobem půjčování knih, jejich vyhledáváním, webovými stránky a získaly další informace o knihách. Prohlédly si nejen knihovnu, ale také historickou třídu se starými dřevěnými lavicemi, historickou tělocvičnu s nářadím, na kterém cvičili naši předci i na chodbě zavěšené naučné obrazy, které malovali bývalí učitelé. Nakonec děti dostaly pexeso. Z ohlasu rodičů se jim ve vlkovské knihovně moc líbilo.
„Knihovny tří kontinentů a jejich poklady" bylo osvětově – cestopisné vyprávění Ondřeje Tikovského, doplněné obrázky o nejzajímavějších knihovnách Evropy, Asie a Ameriky. Ondřej Tikovský je ředitel Parlamentní knihovny a naší knihovně zaslal pohledy – v dubnu z Kuala Lumpur, v květnu z Washingtonu a z Ohia zatím nedošel. Beseda se konala 12. listopadu v podkroví obecního úřadu a byla úžasná! Přišlo vás téměř 50. Bylo to moc příjemné, zábavné a poučné posezení, které nadchlo i děti. Zatím poslední pohled přišel z Paříže a máme slíbeno, že osvětově – cestopisné vyprávění bude mít pokračování. Na pohledy se můžete přijít podívat do knihovny.


31.prosince jsme se sešli v 18 hodin v obecní knihovně u příležitosti 120. výročí založení sokolské knihovny. Akce se zúčastnil starosta naší obce Jiří Nepokoj. Slavnostní přípitek vzpomínkového setkání pronesl Ondřej Tikovský, Helena Rezková přečetla zprávu o založení sokolské knihovny a starosta Jiří Nepokoj popřál hodně úspěchů současné knihovně. V přátelské a veselé atmosféře se vzpomínalo a vyprávělo přes dvě hodiny. Jako bonus se díky Heleně Rezkové objevil článek o této akci v Parlamentních listech.
K publicitě naší knihovny také přispívá, že mi byl na jaře otisknut článek o exkurzi knihovníků obecních knihoven Náchodska v Knihovnicko – informačním zpravodaji U nás.


V roce 2016 se zaregistrovalo 65 čtenářů, z toho 24 do 15 let. Počet návštěvníků knihovny a návštěvníků pořádaných akcí knihovnou bylo 980. Vypůjčených knih bylo 1 506. Vypůjčených časopisů 162. Do knihovního fondu nám přibylo 120 nových knih, takže můžete vybírat z 3 900 titulů. Z nudných čísel statistiky vyplývá, že čtete víc a to je skvělá zpráva pro knihovníky. Stalo se mi(a ne poprvé), že se mi vrátila čtenářka z velké knihovny, což považuji za pochvalu. Stále zajišťuji i meziknihovní výpůjční službu, takže knihu kterou v naší knihovně nemáme, zajistím z knihovny z Jaroměře bezplatně. Pokud je to z jiné knihovny, platí se poplatek za poštovné. Uvítám Vaše tipy na nové knihy.


Odkaz na webové stránky je www. knihovnavlkov.webk.cz.


Knihovna je umístěna v budově bývalé školy Vlkov č. 7 v prvním poschodí. Je otevřena každý čtvrtek od 15.30 – 18.30 hodin. Po dohodě je možné knihovnu navštívit i mimo otevírací dobu. Pro starší občany nabízím donášku knih.

 

Zápisné na rok 2017:

dospělí 30,–Kč
důchodci 20,–Kč
studenti a děti 15,–Kč


V roce 2016 byla na budově bývalé školy opravena střecha, což je pro knihovnu dost zásadní. V uplynulých letech, pokud nasněžilo, v zadní místnosti protékal strop. To už nám nehrozí, ale stále je co zlepšovat. Je nepříjemné, když pořádáte akci v knihovně a návštěvníci musí odejít dřív, protože si nemají kam odskočit. V zimě půjčuji i při 15°C a v létě byla maximální teplota 30°C. Z letošní ankety o knihovnách vyplynulo, že i ta naše patří mezi knihovny, v které se více jak 20 let nemalovalo. Nestěžuji si, jen konstatuji. Neprofesionální knihovníci a knihovnice vesnických knihoven děláme svoji práci s chutí s nadšením a rádi. Také můžeme být i inspirací pro jiné knihovny. Na návštěvě u nás byla paní ředitelka z knihovny v Polici nad Metují a knihovníky a knihovnicemi ze Suchého Dolu a Pěkova. Právě v Pěkově se bude knihovna rekonstruovat a velmi se jim líbili naše regály na knihy, takže se jimi nechali inspirovat. Obdivovali i historickou třídu a historickou tělocvičnu. Važme si to, co máme a využívejme toho!


Všem kdo jste se jakkoli podíleli na chodu knihovny děkuji a těším se na setkávání s Vámi.


Milena Havlová - knihovnice

 

 

 


 

 

 

 

                       Citát: "Kdyby knih nebylo, hrubí bychom byli a neučení".

 

                                                                  Jan Ámos Komenský

 

  

 

Zpráva o činnosti Obecní knihovny ve Vlkově - rok 2015

 

  

Milí čtenáři,

 

 

v roce 2015  se zaregistrovalo 67 čtenářů, z toho 25 do 15 let. Je nás tedy opět o něco více než v letech minulých. Počet návštěvníků knihovny a návštěvníků akcí pořádaných knihovnou bylo 747.  Vypůjčených knih  1434. Nových knih je 105 a vybírat můžete z téměř 4 000 titulů. Zařazovala jsem knihy regionální, detektivky, naučné i beletrii, povinnou četbu, kterou jsem dříve půjčovala z knihovny z Jaroměře, i knížky pro děti. Většina nově zařazených knih je zapsána na webových stránkách knihovny v odkazu novinky. Vyhledávat můžete i v online katalogu. Pokud nenajdete hledanou knihu u nás, zajistím bezplatnou výpůjčku z výměnného fondu z Jaroměře. Nově jsem začala půjčovat časopisy. Knihovna odebírá knihovnicko - informační zpravodaj Královéhradeckého kraje U nás. Časopisy Reflex, Pravý domácí, 21.století a některé další,  jsou z darů našich čtenářů. Vypůjčeno bylo 170 časopisů. Přístup k veřejnému internetu je zdarma. Vloni ho vyhledalo pouze 7 návštěvníků, což je také pozitivní zpráva. Znamená to, že většina lidí má svůj přístup k internetu. Na našem webu bylo 1580 návštěvníků. Od spuštění stránek je to přes 5600. Pokud chcete nahlédnout, zde je odkaz: http://www.knihovnavlkov.webk.cz/.

 

         Knihovna je umístěna v budově bývalé školy Vlkov č.7 v prvním poschodí. Je otevřena každý čtvrtek od 15.30 - 18.30 hodin. Po dohodě je možné knihovnu navštívit i mimo otevírací dobu. Pro starší občany nabízím donášku knih.

 

 

Zápisné na rok 2016:

 

 

 

dospělí                 30,-Kč

 

důchodci              20,-Kč

 

studenti a děti      15,-Kč

 

 

 

         Naše knihovna v březnu pořádala s T.J.Sokol ve Vlkově "Předvelikonoční posezení" v Hospůdce Pod lipami. Děti si vyráběly netradiční vajíčka a četlo se o době velikonoční, tradicích a zvycích. S výrobou dětem pomáhala Andrea Šulcová a ve čtení jsme se střídaly s Miluší Šafářovou. Díky předčítání, jsme si uvědomili, jak Velikonoce prožívali naši předci a jak je prožíváme my. Děti měly radost z vyrobených vajíček. Začátkem června ve spolupráci s vydavatelstvím Heleny Rezkové se opět v Hospůdce Pod lipami konala autogramiáda knihy "Hradecké pověsti a vyprávěnky". Knihu napsal Svatopluk Pastyřík a ilustrovala ji Štěpánka Kostková, kronikářka naší obce. Jeden obrázek do knížky namalovala její dcera Kateřina. Vy kteří jste byli na autogramiádě můžete potvrdit, že docent Pastyřík je nejen skvělý autor, ale i čtenář s výborným přednesem přímo pohádkovým. Knížka se zkrátka povedla a kdo jste nestihli autogramiádu, můžete si ji alespoň vypůjčit v naší knihovně. Koncem června se uskutečnilo již tradiční čtení dětem. Tentokrát to nebylo jen čtení, ale i divadelní představení O perníkové chaloupce. Představení sehráli samí kluci a byli moc šikovní. Do budoucna se máme na co těšit. Potom si všechny děti naloupaly perníčky a dostaly malou odměnu. Čtení dětem jsme připravily spolu s Petrou Hübnerovou.

 

         V červnu vyšel článek o naší knihovně v Knihovnicko - informačním zpravodaji Královéhradeckého kraje U nás. Byla jsem o něj požádána šéfredaktorkou Mgr. Andreou Součkovou. K nahlédnutí je v naší knihovně.

 

         Standard pro dobrou knihovnu je metodický pokyn Ministerstva kultury. Píše se v něm, že knihovna musí zpřístupňovat fondy odpovídající zájmům všech věkových vrstev. "Fondy ani služby by neměly být ideologicky, politicky, ani z náboženských důvodů cenzurovány a neměly by být pod komerčním tlakem." (Manifest IFLA/UNESCO)

 

         Pro specifikaci dostupnosti služeb knihoven je postačující uplatnění hlavního principu knihovního zákona, tedy poskytování knihovnických služeb způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu. Knihovna je organizační složkou obce, je zřízena obcí a je tu pro nás pro všechny.

 

         Závěrem bych chtěla poděkovat za vše co pro knihovnu děláte. Za pomoc při organizování akcí, za dary knihovně ve formě knížek a časopisů, za podporu knihovny účastí na akcích, za využívání knihovnických služeb nebo jen návštěvou knihovny. Za podporu děkuji zejména zastupitelům obce. Dík jim náleží hlavně za financování knihovních fondů a zajišťování chodu knihovny.

 

 

 

         Do nového roku přeji všem pevné zdraví, štěstí, spokojenost a jen samé dobré čtení.  

 

 

 

Těším se na setkávání s Vámi

 

 

                                            Milena Havlová - knihovnice

 

 

 


 

 

 

Výroční zpráva Obecní knihovny ve Vlkově – rok 2014

 

 

 

Milí čtenáři,

 

 

při ohlédnutí za uplynulým rokem bych Vám chtěla poděkovat za přízeň, kterou věnujete naší knihovně. Bez ní by se mi nestalo, že jsem spolu se starostou obce dne 15. října 2014 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové převzala diplom udělující titul "Knihovnice roku 2014 Královéhradeckého kraje". Z ocenění mám velkou radost. Je veřejným poděkováním za mou knihovnickou práci.  

 

 

    V roce 2014 bylo vypůjčeno 1360 knih, z toho 120 meziknihovní výpůjční službou. Zaregistrovalo se 65 čtenářů, z toho 24 do 15 let. Do knihovny zavítalo 650 návštěvníků. Do knihovního fondu přibylo 104 knih. Pro čtenáře "fajnšmekry" se mi podařilo na knižním veletrhu zakoupit několik knih, které jsem nechala podepsat od samotných autorů. Máme tedy knížky s věnováním Zdeňka Svěráka, Ludvíka Vaculíka, Petry Soukupové, Jiřího Hájíčka a Kamily Skopové.

 

 

    Knihovna letos pořádala několik akcí. Při "Červnovém čtení dětem" z knížky Karla Čapka Devatero pohádek předčítal Zdeněk Krejčí, kterému tímto ještě jednou děkuji. Děti si při poslechu pohádky nakreslily obrázky a na závěr dostaly malou odměnu. Koncem října navštívili naši knihovnu knihovníci a knihovnice z Pardubického kraje. Nejprve jsem je v bývalé třídě usadila do lavic (někteří v takových ve škole seděli) a seznámila jsem je v krátkosti s naší obcí a knihovnou. Se zájmem si prohlédli výstavku historického vývoje obce a činnosti spolků. V knihovně jsem jim připravila zajímavé knihy z našeho fondu s historickými razítky a knížky z místního nakladatelství Heleny Rezkové, i knihu pana Miloše Konečného. Bylo to příjemné setkání. V listopadu obecní knihovna společně s TJ Sokol ve Vlkově uspořádala v bývalé třídě burzu knih. Z výtěžku (876 Kč) budou zakoupeny nové knihy. Poslední listopadovou sobotu jsme při "Předvánočním posezení" v Hospůdce pod lipami, pořádaném s TJ Sokol ve Vlkově a Pavlínou Zvonařovou (paní hostinskou), vybrali finanční dar ve výši 4100 Kč a věcné dary ve formě her, hraček a oblečení. Děti si při posezení stihly vyrobit pěkné svícny a prohlédnout knížky s vánoční tématikou. Jakou radost jsme dětem ze Základní školy speciální v Jaroměři před Vánoci udělali, dokládá děkovný dopis od paní ředitelky Mgr. Zdenky Gundzové zaslaný na obecní úřad. V letošním roce 2015 hodláme burzu i předvánoční posezení zopakovat. O plánovaných akcích knihovny se můžete dozvědět na webových stránkách www.knihovnavlkov.webk.cz, kde najdete i online katalog, novinky knih a další informace.

 

    Knihovna je umístěna v budově bývalé školy Vlkov čp. 7 v prvním poschodí. Je otevřena každý čtvrtek od 15.30–18.30 hodin. Po dohodě lze knihovnu navštívit mimo otevírací dobu. Pro starší občany nabízím donášku knih.

 

 

Zápisné na rok 2015:       dospělí               30 Kč

 

                                      důchodci            20 Kč

 

                                      studenti a děti    15 Kč 

     

 

    Všem registrovaným čtenářům, i Vám kteří se teprve chystáte naší knihovnu navštívit, přeji do nového roku 2015 hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a pohodové chvíle při čtení knížek z vlkovské knihovny.                       

                                                          Milena Havlová – knihovnice

 

 

 Citát: „Knihy jsou mrtvým materiálem, dokud v nás neožijí.“  

                                                                              Jiří Mahen

 

 


 

 

 

Výroční zpráva Obecní knihovny ve Vlkově – rok 2013

 

Milí čtenáři,

 

v roce 2013 bylo vypůjčeno 1 464 knih, což je více než vloni. Potěšující je, že se zvýšil počet vypůjčených naučných knížek pro děti. Zaregistrovalo se 64 čtenářů, z toho 23 do 15 let. Před sedmi lety, když jsem začínala, to bylo 34 čtenářů, z toho 12 do 15 let. Mám opravdu radost, že si cestu do knihovny najde stále více čtenářů.  Po listopadové revizi knihovního fondu je v naší knihovně 4 000 knih. Pro čtenáře, kteří nenajdou požadovanou knihu, zajišťuji bezplatné meziknihovní výpůjčky z knihovny v Jaroměři. Přístup k internetu je zdarma.

 

V knihovnicko-informačním zpravodaji Královéhradeckého kraje „ U nás“, který vyšel v září 2013 je žebříček vesnických knihoven do 500 obyvatel. Porovnávalo se 211 knihoven. Naše knihovna se v kategorii „I do malé knihovny přes web“, umístila na 4. místě. To je myslím skvělý výsledek.

 

Odkaz na webové stránky je www.knihovnavlkov.webk.cz. Na stránkách knihovny je mimo jiné, umístěný online katalog, kde si můžete vyhledávat knihy, které máme v knihovně, případně si je zarezervovat.

 

Dne 13. 6. 2013 proběhla v budově bývalé školy autogramiáda a seznámení s publikací Miloše Konečného „Když naši dědové bojovali a umírali v 1. světové válce“. Jeden výtisk věnoval naší knihovně.  Stále máte možnost v bývalé třídě shlédnout výstavu historického vývoje obce a činnost spolků.

 

Knihovna je umístěna v budově bývalé školy Vlkov č. 7 v prvním poschodí.  Je otevřena každý čtvrtek od 15.30 – 18.30 hodin. Po dohodě je možné knihovnu navštívit i mimo otevírací dobu. Pro starší občany nabízím donášku knih.

 

Zápisné na rok 2014: 

 

dospělí                 30,–Kč

důchodci              20,–Kč

studenti a děti      15,–Kč

 

Ještě bych chtěla poděkovat všem dárcům knih. Děkuji Heleně Rezkové a Miloši Konečnému za tituly z jejich vlastní autorské dílny. Všem čtenářům a příznivcům naší knihovny přeji do nového roku pevné zdraví, hodně úspěchů a štěstí nejen při výběru dobrých knih. Těším se na setkávání s Vámi

 

                                                                          Milena Havlová – knihovnice

 

Citát: „Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než je přečtete.“                                                                                                                                                                                                         Henry David Thoreau

 

 


 

 

Obecní knihovna ve Vlkově – rok 2012

 

    V letošním roce se podařilo z programu Veřejné informační služby knihoven získat dotaci na zakoupení výpočetní techniky a knihovního systému Clavius. Fond knihovny se skládal ze tří částí, a to samotného fondu obecní knihovny, střediskového fondu z Městské knihovny v Jaroměři a výměnných souborů z Městské knihovny v Náchodě. V případě, že se hledala nějaká kniha, museli se projít tři seznamy, nyní je vše v jednom. Fond je zpřístupněn online na webových stránkách knihovny http.://www.kni­hovnavlkov.web­k.cz. Pokud hledáte nějakou knihu k zapůjčení, můžete si v online katalogu ověřit, zda je v knihovně k dispozici, nebo je momentálně zapůjčena. Výpůjční služby jsou zautomatizované.

    Ve třídě bývalé školy ve Vlkově jsou umístěny informační tabule ing. Miloše Konečného, které obsahují materiály k besedám o historii Vlkova z období 1. světové války. Seznamují nás s legionáři z řad vlkovských občanů. Besedy se konaly ve dnech 28.ledna a 4.února 2012. Informační tabule si můžete prohlédnout vždy ve výpůjční době knihovny. Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 15.30 – 18.30 hodin.

    V roce 2012 bylo zaregistrováno 56 čtenářů. Z toho bylo 17 čtenářů do 15 let. Vypůjčeno bylo 1191 knih. Do knihovny zavítalo 614 návštěvníků. Vybírat můžete z téměř 4000 knih. Lze využít i bezplatnou meziknihovní výpůjční službu. Přístup k veřejnému internetu je zdarma.

 

Zápisné na rok 2013:

dospělí 30,– Kč

důchodci 20,–Kč

studenti a děti 15,–Kč

 

Do nového roku přeji všem hlavně zdraví, štěstí a spokojenost.

 

Milena Havlová – knihovnice

 

 

 

 

 

Citát: „Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha“

Lucius Aeneus Seneca

 

 

 


 

 

Činnost Obecní knihovny ve Vlkově – rok 2011

 

            Milí čtenáři, opět nám uplynul další rok. Dovolte mi, abych Vás seznámila s činností naší knihovny. K dispozici máme zhruba 4000 knih (jaroměřský fond, grantové knihy a vlkovský fond). Vlkovský fond čítá 1753 knih. Všechny knihy z vlkovského fondu jsme s knihovnicí Martinou Priharovou z Jaroměře postupně přestěhovali do jaroměřské knihovny, kde byly opatřeny čárovými kódy. Většina starších titulů dostala nové obaly. Některé knihy, zejména poškozené, rozpadlé, nebo vůbec nečtené, byly vyřazeny. Ty, co obstály, máme již téměř všechny zpět ve Vlkově a jsou připravené k půjčování. Díky kódům bude v budoucnu možné půjčovat knihy přes knihovnický program. Na webových stránkách budeme moci umístit on-line katalog, kde se mohou rezervovat knihy apod.

            Naše knihovna opět pořádala několik akcí. Nejprve besedu v rodičovském klubu Beruška. V červnu jsme za pomoci knihovnice Martiny Priharové četli pro děti a s dětmi. Naše setkání „Čteme dětem aneb co vyprávěla dlouhá chvíle“ bylo velice pěkné. Nejprve dětem četla knihovnice Martina a postupně předčítaly i ostatní děti z různých knížek. Děti malovaly obrázky a záložky, ze kterých vznikla pěkná výstavka.

Koncem roku, 16. prosince, se uskutečnila beseda s autory knihy „Létání a letiště v Hradci Králové“. Autory jsou Zdeněk Doubek a Helena Rezková. Beseda se konala v podkroví obecního úřadu a byla příjemným podvečerním posezením. Přítomen byl i starosta obce Jiří Nepokoj. Vyprávění pana Doubka bylo nejen poutavé, ale hlavně bylo plné zajímavých informací nejen o hradeckém letišti, ale i o lidech a historických událostech s letištěm spojených. Tato nová publikace je zaměřena na čtenáře, kteří se zajímají o létání a historii Hradce Králové. Jeden výtisk této knihy autoři věnovali naší knihovně. Velice jim děkuji.

            Nakonec trochu statistiky. V roce 2011 bylo registrováno 52 čtenářů, z toho 20 čtenářů do 15 let. Celkový počet vypůjčených knih činil 1 256. Do knihovny zavítalo 660 návštěvníků. Mám radost z rostoucího počtu čtenářů. Oproti roku 2010 se počet zapůjčených knih zvýšil.

             Knihovna je stále umístěna v budově bývalé školy Vlkov 7 v prvním poschodí. Je otevřena každý čtvrtek od 15.30–18.30 hodin. Po dohodě lze knihovnu navštívit i mimo otevírací dobu. Pro starší občany nabízím donášku knih. Další informace lze získat na webových stránkách knihovny: 

 

http://www.knihovnavlkov.webk.cz

 

              Všem čtenářům (to jste všichni, kteří jste dočetli až sem) přeji v roce 2012 hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a šťastnou ruku při výběru knih v naší knihovně.

 

                                                              Milena Havlová – knihovnice

 

 

                                                                        

    „Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům.“

                                                                                     John RUSKIN

 

 


 

Zpráva o činnosti Obecní knihovny ve Vlkově – rok 2010

 

    V roce 2010 bylo vypůjčeno 1067 knih. Registrovaných čtenářů bylo 46, z toho 18 čtenářů do 15let. Z toho vyplývá, že čtenářů přibylo, ale čtou méně. Výběr je bohatý. Lze vybírat ze 4000 knih. Čtenáři využívají i možnosti bezplatné meziknihovní výpujční služby s knihovnou v Jaroměři.

    V červnu se konalo již tradiční „Čtení pro děti“. Texty předčítala Miluše Šafářová. Velice jí děkuji. Děti si nakreslily obrázek, záložku a dostaly malou odměnu. Obrázky a záložky byly poté vystaveny ve třídě na nástěnkách.

    Nefunkční internetové stránky jsou minulostí. Máme nainstalovanou novou šablonu webu. Na internetových stránkách obce je možné najít nový odkaz na naši knihovnu: http://www.knihovnavlkov.webk.cz

 

    Na něm se také můžete dozvědět, jaké knižní novinky jsou k dispozici. Najdete zde užitečné odkazy, nebo můžete do vzkazů napsat své dotazy a připomínky týkající se činnosti knihovny.

 

    Zápisné na rok 2011: dospělí 30,–Kč

                                  důchodci 20,–Kč

                                  studenti a děti 15,–Kč

 

    Veřejně přístupný internet je zdarma. Lze využívat multifunkční zařízení (tiskárna-kopírka-skener). Knihovna je umístěna v budově bývalé školy Vlkov 7 v prvním poschodí. Je otevřena každý čtvrtek od 15.30 – 18.30 hodin.

    Celkem jsem uvítala, že se nezačal realizovat projekt, podle kterého měl být v knihovně v rámci rekonstrukce celé budovy umístěn plynový kotel. V zimním období se po výpůjční době vracím domů dost prokřehlá a střechou nad knihovnou mírně zatéká, takže musím souhlasit s tím, že rekonstrukce budovy je nutná, ale jde tu o něco jiného. Instalací kotle by se v knihovně změnšil prostor pro nové knihy. Místo pro uložení knih je pro každou knihovnu to nejdůležitější. Projekt, který toto nerespektuje, je špatný a měl by být upraven tak, aby se knihovna mohla rozšiřovat, nikoli naopak. Zastupitelstvo obce mé připomínky sice vzalo na vědomí, k žádné změně projektu ve prospěch knihovny však nedošlo. Ke škodě věci zřejmě bylo, že nikdo z členů zastupitelstva nebyl v té době registrovaným čtenářem. 

    Chtěla bych poděkovat uatorům knihy „Pohled do historie Nového Hradce Králové“ Heleně Rezkové a Zdeňku Doubkovi za jejich publikaci, kterou věnovali naší knihovně. Bohužel se nepodařilo koncem roku uskutečnit besedu nad jejich novou knihou. Snad se nám to podaří napravit letos.

 

    Na setkávání s Vámi se těší 

                                            Milena Havlová – knihovnice

 

 

    „Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání.“

                                                                              Jiří ORTEN

 

 


 

Výroční zpráva Obecní knihovny ve Vlkově – 2009

 

    V letošním roce 2009 bylo vypůjčeno 1489 knih, do knihovny zavítalo 708 návštěvníků. Registrovaných čtenářů bylo 40, z toho 11 čtenářů do 15 let. V naší knihovně si lze vybrat ze 3668 knih. Čtenáři je využívána i možnost bezplatné meziknihovní výpůjční služby s knihovnou v Jaroměři.

    V květnu, v průběhu 14 dní, byla provedena revize knihovního fondu knihovnicí paní Chotěborskou. Ve všech směrech byla knihovna ve Vlkově hodnocena kladně. Naše knihovna pořádala několik akcí. Čtení pro děti se uskutečnilo ve třídě v budově bývalé školy. Přečetla jsem jim pohádku. Děti si nakreslily záložku a obrázek. Nakonec jsem jim dávala hádanky. Ve třídě byly vystaveny obrázky z loňské akce Česko čte Čapka. Mnohé návštěvníky knihovny překvapily a pobavily. Na besedě v rodičovském klubu „Beruška“ si maminky s dětmi prohlédly leporela z naší knihovny i z knhovny z Jaroměře. Nakonec si poslechly pohádku. 

    8. listopadu se konala v podkroví obecního úřadu beseda s autory knihy „Starý Hradec Králové dům od domu“. Autory tohoto pozoruhodného díla jsou Zdeněk Doubek a Helena Rezková. Beseda se proměnila v příjemné podvečerní posezení zakončené autogramiádou. Pan Doubek je výborný vypravěč. Postřehů a vzpomínek na Starý Hradec má tolik, že z nich zajisté mohlo vzniknout několik dalších knih. Autoři darovali jeden výtisk této publikace naší knihovně.

    Čtenářům se musím také omluvit za nefunkční internetévé stránky naší knihovny. Došlo ke ztrátě dat na serveru a obnova se nezdařila. O instalaci nové prázdné šablony jsem požádala již v květnu, ale výsledek se zatím nedostavil.

 

    Do nového roku přeji hodně štěstí a zdraví všem příznivcům naší knihovny.

 

                                        Milena Havlová – knihovnice

 

 

„Ten kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. Ten kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem.“

                                                  Jan Amos KOMENSKÝ

 

 


 

Obecní knihovna – 2008

 

    Od května 2008 má naše knihovna webové stránky: 

    http:// www.knihovna vlkov.wz.cz

 

    Tento odkaz je také možné najít na internetových stránkách obce Vlkov. Můžete se tam seznámit s informacemi o knihovně a do vzkazů napsat případné dotazy nebo připomínky. 

    Naše knihovna se připojila k projektu Česko čte Čapka. Tak jsem se jedno odpoledne sešli s rodiči a dětmi ve třídě v budově bývalé školy. Z knihy Karla Čapka pro děti „Dášenka“ předčítala Jesika Nguyenová. Děti si prohlédly knížky, které si mohou zapůjčit v knihovně a poté malovaly obrázky. Nakonec hledaly poklad ukrytý v knihovně.

    V roce 2008 bylo vypůjčeno 1346 knih. Registrovaných čtenářů bylo 41, z toho 14 čtenářů do 15 let. V knihovně přibylo 80 nových knih. Výběr je široký. Celkově je k dispozici 3583 knih. Kdo by si nevybral, nebo chtěl zapůjčit konkrétní titul, který v naší knihovně není, lze ho zapůjčit v knihovně v Jaroměři. 

    Do nového roku přeji všem pevné zdraví a životní pohodu. Těším se na setkání s Vámi.

 

    Milena Havlová – knihovnice

 

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“

                                             Jan Amos Komenský

 

 


 

Zpráva o činnosti Obecní knihovny ve Vlkově – 2007

 

    K 31. 12. 2007 je v naší knihovně celkem 3503 knih. Dlouholetý knihovník Josef Veverka za svého působení nashromáždil knihy všech žánrů. Je opravdu z čeho vybírat. V roce 2007 přibylo 31 nových knih z grantu, 34 knih bylo zakoupeno z dotace obecního úřadu a 42 knih bylo zařazeno z darů nebo zakoupeno z peněz vybraných na zápisném. 

    Počet vypůjčených knih v roce 2007 činil 1293 svazků, z toho pro mládež 426.

    Registrovaných čtenářů bylo 34, z toho 12 čtenářů do 15 let.

    Nejpilnější čtenářkou do 15 let je Jesika Nguyenová, která si vypůjčila v minulém roce 197 knih. Z dospělých čtenářek Věra Kubásková 177 knih a ze čtenářů Oldřich Hrnčíř 96 knih.

 

    Zápisné na rok 2008:      dospělí 30,–Kč

                                       důchodci 20,–Kč

                                       studenti a děti 15,–Kč

 

    Veřejně přístupný internet je zdarma. V knihovně je možné zakoupit nové knihy nebo si objednat jakoukoli knihu či učebnici, která je na našem trhu dostupná.

    Knihovna je stále umístěna v budově bývalé škly Vlkov čp. 7 v prvním poschodí. Je otevřena každý čtvrtek od 15.30 – 18.30 hodin.

 

                                     Milena Havlová – knihovnice

 

 

„Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu“

                                                 Denis DIDEROT

 
Proces zabral 0.0045 sekund času a 0.89MB paměti.